REGLER

ORDENSREGLER FOR ANDELSFORENINGEN STORSTRANDEN.

 

vedtaget på foreningens generalforsamling, den 7. maj 2017

Storstranden er et fantastisk sted at leve og bo. Formålet med disse ordensregler er at medvirke til, at det bliver en god oplevelse for alle at opholde sig ved Storstranden i kortere eller længere tid. Det gør vi bedst ved at holde området pænt og ryddeligt, ved at undgå støj og larm, der generer andre, og ved at sikre, at alle har adgang til sol.

 

Din sommerhusgrund og arealet udenfor grunden.

 

 • Arealet skal fremtræde i pæn og ordentlig stand og holdes rent.
 • Bygninger skal holdes i en sådan stand, at det ikke virker skæmmende.
 • Der må ikke henlægges affald, afbrændes bål eller opmagasineres genstande.
 • Campingvogne, villatelte o. lign. er kun tilladt på egen grund og begrænset til ferie i max. 3 uger samt i weekender.
 • Hegn mod vej må ikke overstige 1,70 meter. I skel må højden maximalt være 1,80 meter.
 • Ingen træer må være højere end 4 meter, såfremt de kan være til gene for naboer.

 

Veje, grønne områder og øvrige fællesarealer.

 

 • Der skal udvises hensynsfuld kørsel på vejene – max. 20 km. /t.
 • Frugthaven er en del af fællesarealet, og udbyttet kan benyttes af alle sommerhusejere.
 • Henkastning af affald og forurening af kanalerne og øvrige fællesarealer er forbudt.
 • Mindre haveaffald kan afleveres på affaldspladsen syd for Rønnebærvej.
 • Joller m.v. kan efter tilladelse fra bestyrelsen henstilles bag affaldspladsen i vinterhalvåret.
 • Medlemmerne kan ikke uden bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse foretage ændringer i fællesarealer, samt hegn/skel mod nabokolonier.
 • Udenfor egen grund skal hunde føres i snor.

 

Ved stranden.

 

 • Der må ikke afbrændes bål ved stranden uden tilladelse fra bestyrelsen.
 • Parkering på stranden er forbudt.
 • Alle både på stranden skal være mærket med sommerhusadresse.
 • Ubenyttede både må ikke ligge ved stranden i mere end 3 uger.

 

Brug af støjende redskaber.

 

Støjende motorredskaber må ikke bruges mellem kl. 12.00 og 14.30 i perioden fra 16/6-15/8 og ej heller i weekender og helligdage fra 16/5-15/6, og igen fra 16/8-15/9. Der gives dispensation for reglerne på hverdage i forbindelse med nybyggeri af sommerhuse, hvor arbejdet udføres af fremmede håndværkere eller byggefirmaer.