2023

Lørdag d. 13. maj 2023 blev der holdt ordinær generalforsamling for Andelsforeningen Storstranden. Referat kan læses nedenfor. Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk