2022

Lørdag d. 7. maj 2022 blev der holdt ordinær generalforsamling for Andelsforeningen Storstranden. Referat kan læses nedenfor. Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk