NYT FRA FORENINGEN

Badebroen bliver nedtaget til vinterhalvåret.

 

Det vil ske omkring 1. november 2017.

 

Allerede omkring 1. april 2018 vil badebroen igen være klar til at blive benyttet.

 

 

Den nye lokalplan for bebyggelse i kolonien er nu godkendt af Hedensted Kommune, hvorefter de nye regler gældende.

 

Lokalplanen vil senere kunne læses på denne hjemmeside. Herom senere.

 

 

Datoen for den ordinære generalforsamling 2018 bliver:

 

Lørdag, den 5. maj 2018 kl. 09.30 og blive afholdt i

 

Juelsmindehallerne som i 2017

 

 

Husk at genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

tirsdag og torsdag kl. 07.15 til kl. 18.00

lørdag kl. 10.00 til kl. 15.00.

søndag kl.10.00 til kl. 15.00 fra 1. maj til 31. august

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk