NYT FRA FORENINGEN

Brev/mail er tilsendt medlemmerne den 1. december 2016 vedrørende leje/driftsudgifter m.v. for 2017.

 

For ejere af andel er udgiften ialt kr. 6300,- for 2017

For lejere af andel er udgiften uændret kr. 12000,- for 2017

 

 

Stamvejen der den senere tid har været meget hullet, er nu repareret.

Regn m.v. kan i vinterhalvåret være hård ved vejen. Så vi håber I vil køre langsomt i perioder med vand på vejen, så huller ikke opstår igen hen over vinteren. Der er indkøbt stabilgrus til reperationer. Kan tages i dyngen ved Rønnebærvej såfremt der er medlemmer, som vil hjælpe med at holde vejen farbar i vinterhalvåret.

Nyhedsbrev oktober 2016 er udsendt til medlemmerne via mail. Nyhedsbrevet kan endvidere læses under fanebladet - Andelsforeningen Storstranden på denne hjemmeside.

 

Emnerne er:

 

Lokalplan for Storstranden

Kloakering af Storstranden og

Generalforsamling, søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00 i Juelsmindehallerne.

 

Tømningskalender for dagrenovation 2017 -

 

er nu opdateret. Se under fanebladet dagrenovation.

 

 

Pladsen til haveaffald ved Rønnebærvej.

 

Pladsen er som bekendt beregnet til aflevering af medlemmers haveaffald i mindre omfang.

Skal I af med større mængder, eksempelvis fra en trailer, henstilles, at disse mængder køres til genbrugsstationen i Klakring, Stationsvej 5, Klakring.

 

Husk at genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

tirsdag og torsdag kl. 07.15 til kl. 18.00

lørdag kl. 10.00 til kl. 15.00.

søndag kl.10.00 til kl. 15.00 fra 1. maj til 31. august

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk