NYT FRA FORENINGEN

Den årlige vejdag er afholdt den 20. maj med fint forårsvej og stor tilslutning, hvor vi fik mange arbejder udført.

Stamvejen har fået asfaltknus, der i den nærmeste fremtid bliver sprøjtet med støvhæmmende middel.

Der mødte ca. 40 personer op til arbejdsopgaverne og vejdagen blev afsluttet med pølser og drikkevarer. Her var der ca. 80 mødt frem, som havde et par hyggelige timer.

Der blev sat nye kantreflekter op ved stamvejen. Etableret nyt hegn mod kanalen ved Mirabellevej. Båden på legepladsen samme sted er under retablering. Malerne var også i gang flere steder i kolonien. Petanquepladsen og legepladserne er rengjorte.

Den ordinære generalforsamling er afholdt i Juelsmindehallerne, søndag den 7. maj 2017 kl. 09.30 med 129 deltagere fra 70 husstande.

 

Referat af generalforsamlingen vil blive fremsendt senest i slutningen af maj måned.

 

Såvel beretning som regnskabet blev godkendt efter kort debat.

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen blev godkendt med få ændringer.

Således blev forslaget om ny badebro vedtaget. Bestyrelsen nedsætter udvalg til det videre arbejde.

Ordensregler blev ligeledes godkendt med få ændringer.

Alle valg var genvalg.

 

Husk at genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

tirsdag og torsdag kl. 07.15 til kl. 18.00

lørdag kl. 10.00 til kl. 15.00.

søndag kl.10.00 til kl. 15.00 fra 1. maj til 31. august

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk