NYT FRA FORENINGEN

Badebroen er nu klar til brug.

 

Badebroen er indviet lørdag, den 5. august 2017 kl. 10,00.

 

Der deltog ca. 60 ved indvidelsen, hvoraf ca. 20 personer var i det halvkolde vand, ca. 15 grader, efter at formanden havde klippet den røde tråd over ved broen.

 

 

Referat af den årlige generalforsamling er nu udsendt via mail til de medlemmer som er tilmeldt mail-service. Øvrige medlemmer vil få udleveret/tilsendt via post inden 14 dage.

 

Referatet er endvidere lagt under fanebladet - generalforsamling.

 

De nye ordensregler er ligeledes sendt via mail-service.

 

Fremgår endvidere under fanebladet - regler.

 

Regnskab for 2016 og budgettal for 2017 og 2018 fremgår nu af hjemmesiden.

 

Husk at genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

tirsdag og torsdag kl. 07.15 til kl. 18.00

lørdag kl. 10.00 til kl. 15.00.

søndag kl.10.00 til kl. 15.00 fra 1. maj til 31. august

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk