NYT FRA FORENINGEN

Badebroen er nu klar til brug.

 

Blev sat op den 13. juli 2017, og straks taget i brug af enkelte medlemmer.

Lørdag blev den indviet af medlemmerne på Morbærvej

ROTTER SET PÅ STORSTRANDEN.

 

Flere af foreningens medlemmer har set rotter i kolonien. Enhver der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Hedensted Kommunes rottebekæmper. Der henvises til kommunens hjemmeside, eller kontakt rottemanden på 70106668.

Referat af den årlige generalforsamling er nu udsendt via mail til de medlemmer som er tilmeldt mail-service. Øvrige medlemmer vil få udleveret/tilsendt via post inden 14 dage.

 

Referatet er endvidere lagt under fanebladet - generalforsamling.

 

De nye ordensregler er ligeledes sendt via mail-service.

 

Fremgår endvidere under fanebladet - regler.

 

Husk at genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

tirsdag og torsdag kl. 07.15 til kl. 18.00

lørdag kl. 10.00 til kl. 15.00.

søndag kl.10.00 til kl. 15.00 fra 1. maj til 31. august

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk