NYT FRA FORENINGEN

Badebroen er nu igen til rådighed. Vandtemperaturen stiger stødt mod 10 grader C.

 

God fornøjelse......................

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

 

lørdag, den 5. maj 2018 kl. 9.30 i Juelsmindehallerne er sendt via e-mail til medlemmer og lejere, dateret den 3. april 2018.

 

Brevet kan I læse under fanebladet - Andelsforeningen Storstranden.

 

 

 

Haveaffald vil blive afhentet af entreprenør Thorborg fra affaldspladsen ved Rønnebærvej i april måned. Husk I kun afleverer mindre portioner, og ikke store læs fra trailere. Når I har læset trailer ser vi gerne Í afleverer læset på genbrugspladsen i Klakring.

 

 

Stamvejen vil blive repereret i løbet af maj måned, når vejret tillader dette, forhåbentligt inden pinsedagene. Herefter vil vejen blive behandlet mod støv.

 

Ind til dette sker kan der være perioder, hvor der må forventes støv fra vejen. Håber I vil respektere hastighedsbegrænsningen på max 20 km/t.

 

Husk nye åbningstider på genbrugspladsen i Klakring er åben:

 

mandag til fredag kl. 12.00 til kl. 18.00

lørdag og søndag kl. 10.00 til kl. 16.00.

 

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk